Weiterbildungsangebot

Alle hier aufgeführten Kurse stehen auch externen Fachkräften offen.

01.07.2022 (13:30 - 17:00)

list-arrow Schimmelpilze Ausgebucht

07.11.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow Refresher Pflegetechnik

11.11.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow Pflegediagnostik Garantiert

23.11.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow ERFA interRAI-HC Garantiert

24.11.2022 (13:30 - 17:00)

list-arrow Stomapflege