Weiterbildungsangebot

Alle hier aufgeführten Kurse stehen auch externen Fachkräften offen.

01.02.2022 (13:30 - 17:00)

list-arrow Schimmelpilze

18.03.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow Pflegediagnostik

28.03.2022 (14:00 - 16:00)

list-arrow Notfallmassnahmen Refresher

06.04.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow Refresher Pflegetechnik

08.04.2022 (08:00 - 17:00)

list-arrow Aggressionsmanagement

09.05.2022 - 31.05.2022

list-arrow Wundseminar

09.05.2022 (14:00 - 16:00)

list-arrow Notfallmassnahmen Grundkurs

25.05.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow ERFA interRAI-HC

22.09.2022 (14:00 - 16:00)

list-arrow Notfallmassnahmen Refresher

07.11.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow Refresher Pflegetechnik

11.11.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow Pflegediagnostik

18.11.2022 (08:00 - 17:00)

list-arrow Aggressionsmanagement

23.11.2022 (13:30 - 16:30)

list-arrow ERFA interRAI-HC

24.11.2022 (13:30 - 17:00)

list-arrow Stomapflege